PRESENTATIES

Eindpresentaties en artikelen Practitioners opleidingen Care Training Group B.V.

Opleiding tot Ventilation Practitioner

2016

Lennart Immerzeel, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Presentatie: Effect of Automatic Tube Compensation on Occlusion Pressure (EATCOP)
Artikel: Effect of Automatic Tube Compensation on Occlusion Pressure (EATCOP)

Hans Janssen; Amphia Ziekenhuis, Breda
Presentatie: Is Meten Weten? Optimaal cuffdruk management

Silco Körver; Afd. Kinder Intensive Care, Maastricht UMC +
Presentatie: Is mechanische beademing nodig bij geïntubeerde kinderen met gezonde longen

Jeroen Coenen; VieCuri MC, Venlo
Presentatie: Inhalatie sedatie op de IC anno 2016

Rob Heesakkers; Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Presentatie: de invloed van automatische tubecompensatie bij pressure control beademing (simulatie-studie)

Louis van Welie; Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Presentatie: Driving pressure bij PC-CMV beademde IC patiënten

Dolf Weller; Maasstadziekenhuis, Rotterdam
Presentatie: Long protectieve beademing: wat is het effect van onderwijs op het teugvolume en de P0.1

2015

Mark van den Brink; Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
Presentatie: Intelligente beademing: klaar voor de toekomst? Toepasbaarheid van INTELLiVENT‐ASV op de Intensive Care van Ziekenhuis Amstelland

Joost Wullems; Zuyderland MC, locatie Sittard
Presentatie: EIT: De individuele pulmonale observatie monitor.

Johan Oostrom; Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Presentatie:  Diafragmabeweging: een vaste plaats in het weanproces?

Ilona van Rooijen; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Presentatie:  PICC’ de juiste lijn!? Centraal veneuze toegang bij de cardiologische patiënt

Marieke Mulder; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Presentatie: Welke lijn zullen we nu eens nemen? Central Veneus Catheter versus Peripherally Inserted Central Catheter

Maartje van Poppel; Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Presentatie: Is het stil na extubatie? Sinds het gebruik van de elektronische cuffdruk meter is er minder stridor na extubatie.

Wouter Verbeek; Haaglanden MC, Den Haag
Presentatie: Niet vernevelen voor een stabielere patiënt?

Gerdi van Meurs, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Presentatie: Eenduidigheid in extubatiecriteria 

2014

Nol Sturmans; VieCuri Medisch Centrum
Presentatie: Maximale Edi-piek: Meten is weten!

Arnaldo Lachi; Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Presentatie: Weanen met beslissingsondersteuning vanuit het PDMS.

Andreke Wagenaar; Martini Ziekenhuis, Groningen
Presentatie: Weanstrategie in het Martini: Tijd voor verandering?

Opleiding tot Circulation Practitioner  

2016

Joyce Loete; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; Afd. Cardio Thoracale Chirurgie
Presentatie: Het vroegtijdig signaleren van de vitaal bedreide patient  

2015

Yvanca van Welt,  Waterlandziekenhuis, Purmerend 

Presentatie: ‘De effecten van Fluid responsiveness bepalen bij patiënten met ernstige sepsis.
Artikel: ‘De effecten van fluid responsiveness bepalen bij patiënten met ernstige sepsis’

Anouk van der Sman; Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Presentatie: Zijn we gedreven een protocol na te leven? Protocol compliantie op de intensive care

Valérie van der Mee; Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Presentatie: Thoraxfoto versus extra vasculair longwater index (ELWI)

Saskia Touwen; BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
Presentatie: Echo: De dagelijkse praktijk bij de hemodynamisch instabiele patient?

2014

Tom van der Zalm; Alrijne Ziekenhuis (v/h , Rijnland Ziekenhuis) , Leiderdorp
Presentatie: Het effect van protocol gestuurde vloeistof-resuscitatie als onderdeel van de 3 uur bundel na het stellen van de diagnose ernstige sepsis.

Michel Soullie; Haga Ziekenhuis, Den Haag
Presentatie: Onderzoek naar de effecten voor de IC opname van het Gebruik van de LUCAS 2 ™ tijdens een OOHCA (IGLO studie)

Linda van Kan: St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Presentatie:  Vigileo bewaking op de IC “Een juiste hemodynamische bewaking?”

Lieke Hendrikx; Amphia Ziekenhuis, Breda
Presentatie: To raise or not to raise: Passive Leg Raising in de praktijk…’De kliniek is zo gek nog niet’.

Jessica Cramer; Martini Ziekenhuis, Groningen
Presentatie: Let it flow: Een onderzoek naar het vervangen van een bijna lege perfusorspuit met Noradrenaline bij een hemodynamisch instabiele patiënt

Opleiding tot Renal Practitioner

2016

Petra Klein – Vonk; Haga Ziekenhuis, Den Haag
Presentaties: HF32BIC vs CitraSol HF-CIT-PRETM: Elektrolyten verlies en suppletie?

Joery Pereira; WestFries Gasthuis, Hoorn
Presentaties: Voorspel het herstel

Opleiding tot Neural Practitioner