AANMELDEN


  U meld zich aan voor: *

  OpleidingenTrainingenCursussenBijscholing

  Opleiding:
  Intensive Care Practitioner (profiel Ventilation Practitioner)Intensive Care Practitioner (profiel Ventilation Practitioner) + NeonatologieIntensive Care Practitioner (profiel Circulation Practitioner)Intensive Care Practitioner (profiel Renal Practitioner)Intensive Care Practitioner (profiel Neural Practitioner)Ethics & Law PractitionerCertified Sedation PractitionerEmergency Care PractitionerAOA (acute opname afdeling) Verpleegkundige

  Trainingen:
  Basic Life SupportAdvanced Life SupportBasic Pediatric Life SupportAdvanced Pediatric Life SupportTrain de trainer Basic Life SupportTrain de trainer Advanced Life SupportTrain de trainer Pediatric Basic Life SupportTrain de trainer Pediatric Advanced Life SupportBedrijfsHulpVerlening (In samenwerking met BHV instituut)Acute problemen in de tandheelkundige praktijk (T.b.v.: Tandartsen, Mondhygiënisten en ondersteunende diensten)Intensive Care Reservist (IC ‘Buddy’) (Voor inzet op de Intensive Care bij calamiteiten)

  Curssusen:
  Volledig E.C.G. en ritmestoornissenDe professionele medewerker: 'een verandering in denken en doen'RisicomanagementVeiligheid en veilig werken

  Bijscholing:
  Circulatie/hemodynamiekShockBeademing op de ICBeademing bij anesthesieSedatie en analgesieZuur-base evenwichtNeurologieCardiologie

  Naam & voorletters*:

  Privé-adres:

  Postcode & Woonplaats:

  Telefoon*:

  Telefoon (werk):

  E-mail*:

  Skype-naam en Skype-adres:

  BIG nummer:

  Instelling:

  Afdeling:

  Naam afdelingsmanager:

  Emailadres afdelingsmanager*:

  Naam praktijkopleider:

  Emailadres praktijkopleider:

  Mobiel nr. praktijkopleider:

  Functie praktijkopleider:¹

  Naam werkbegeleider:

  Emailadres werkbegeleider:

  Functie werkbegeleider:²

  Heeft de afdelingsmanager akkoord gegeven?

  ¹: De praktijkopleider is een GIC geregistreerd intensivist en bij:
  • Profiel Ventilation Practitioner: Internist-intensivist of anesthesioloog-intensivist of longarts-intensivist
  • Profiel Circulation Practitioner: Internist-intensivist of anesthesioloog-intensivist of cardioloog-intensivist
  • Profiel Renal Practitioner: Internist-intensivist
  • Profiel Neural Practitioner: Neuroloog-intensivist
  ²: De werkbegeleider is: Intensive Care Practitioner of ervaren Intensive Care Verpleegkundige of praktijkopleider

  * = Verplicht Veld