Eindexamen februari 2023

Naam student: Robin Leupe
Opleiding: ventilation practitioner
Titel: Free weanen; doe maar niet
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Sandra Logtens
Opleiding: Ventilation Practitioner
Titel: High flow: van high flow naar low flow; hoe doet NICU Nederland dat?
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Margot van Noije
Opleiding: Renal Practitioner
Titel: Het verschil in filteroverleving tussen CVVH en CVVHDF: een cohortstudie.
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Diana van der Last
Opleiding: Renal Practitioner
Titel: ‘t Filter stagneert, welke antistolling prevaleert?.
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Menno Waalkens
Opleiding: Circulation Practitioner
Titel: Centraal veneuze katheters op de Intensive Care
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Rianne Vogelzang
Opleiding: Ventilation Practitioner
Titel: Respiratoire drive
Wat zijn de waarden van de P0.1, als maat voor de respiratoire drive Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Marlies Ruiter
Opleiding: Circulation Practitioner
Titel: Telemetrie, een stap vooruit…
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student:Andrea van der Werff
Opleiding: Ventilation Practitioner
Titel:De kracht van de occlusiedruk
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student:Ruben Hendriks
Opleiding: ICU-Practitioner
Titel: Persisterend verhoogd arterieel bicarbonaat tijdens continue venoveneuze hemodialyse met regionale citraat anticoagulatie: een onschuldig fenomeen?
Artikel: download
Presentatie: download
Naam student: Alinda Sybesma
Opleiding:
Ventilation Practitioner 
Titel:
Opgelucht ademhalen: Is er een verschil in beademingsduur bij de cardio-thoracale chirurgie patiënt op de PACU en IC?
Artikel:
download
Presentatie:
download