VISIE OP INTENSIVE CARE

Toename van behoefte aan intensieve zorg, een steeds ouder wordende patiëntenpopulatie, medisch- technologische ontwikkelingen, personele problematiek, prijs- kwaliteit verhouding, vereiste transparantie  en beheersbaarheid van kosten zijn kenmerkende aspecten geworden binnen de huidige gezondheidszorg. Beheersing van deze elementen   -van micro tot macro –  zullen ongetwijfeld leiden tot een verregaande specialisatie.

Ten behoeve van deze specialisatie binnen de Intensive Care setting zijn op dit moment een aantal specifieke opleidingen en trainingen ontwikkeld.

Een zich verder ontwikkelende zelfstandigheid   -met een eigen verantwoordelijkheid –  als gevolg van dit proces, is een belangrijk aspect binnen deze ontwikkeling. Hierbij is carrièreperspectief èn doorgroei van groot belang. Naast inhoudelijke kennis dient men ook processen te (leren) zien, ontwikkelingen in te schatten, veranderingen te implementeren, waarbij het oog steeds is gericht op verdere specialisatie bij een functioneel zelfstandige bevoegdheid.

Hierbij is passie, professionalisering, procesontwikkeling, prestatievermogen en partnerschap kenmerkend.

In onze visie staat het ‘Rijnlandmodel’ centraal. Aan de hand van het DMAIC concept wordt dit model steeds verder door ontwikkelt.

Hoewel CTG BV oog heeft voor het ‘Angelsaksische’ model geniet in onze visie het ‘Rijnland model’ de voorkeur.

Bovenstaande ontwikkelingen leidt tot een opleidingsvraag op maat: breed in aanbod, diep op onderdelen en steeds passend in het huidige functioneren: actueel, maatwerk, flexibel, eigentijds, eigen verantwoordelijkheid, dynamisch en voorbereid op de toekomst!

CTG BV kiest voor een benadering waarbij:

  • Een doordacht en uitgebalanceerd carrièreperspectief mogelijk is
  • Optimale, kwalitatief verantwoorde en toetsbare zorg wordt verleend
  • Een helder en duidelijk opleidingstraject zonder “overlap”
  • ‘Burn-out’/ beroepsgerelateerde depressie wordt voorkomen
  • Recht gedaan wordt aan de persoonlijke kwaliteiten van de beroepsbeoefenaar
  • Recht gedaan wordt aan kwaliteiten en eisen van de afdeling en organisatie met betrekking tot care & cure
  • Persoonlijke begeleiding en opbouw van een netwerk centraal staan
  • Competenties verder ontwikkelt worden en geregistreerd worden
  • Doorstroom naar hogere opleidingsniveau mogelijk moet is